• หลักสูตรวาดภาพสีน้ำ [water color]
    สำหรับน้องๆ อายุ 12 ปีขึ้นไปและผู้สนใจ แบ่งเป็น 3 ระดับ
  • สีน้ำ 1 เรียนรู้การใช้อุปกรณ์หลักการและเทคนิค การเขียนภาพสีน้ำขั้นพื้นฐาน
    การเขียนภาพหุ่นนิ่งดอกไม้ ผลไม้ ฯลฯ

  • สีน้ำ 2 เน้นการเขียนภาพสีน้ำให้เกิดความเหมือนจริง ใกล้เคียงธรรมชาติ การเขียนภาพสีน้ำ ที่มีรายละเอียด มากขึ้น เช่น ภาพสิ่งของ โลหะ ทิวทัศน์ ฯลฯ
  • สีน้ำ 3 การเขียนภาพสีน้ำขั้นสูง ผู้เรียน สามารถ ปรับปรุงเทคนิคการเขียนสีน้ำ
    มาเป็นลักษณะเฉพาะตัว

           เมื่อเรียนจบคอร์สแล้วสามารถเรียนคอร์สต่อๆ ไปได้

เปิดรับสมัครตลอดปี  สมัครได้ทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์)
เรียนเสาร์ / อาทิตย์ / วันธรรมดา(ช่วงเย็น) / ช่วงปิดเทอมเดือนมี.ค. พ
..และต..
1 คอร์ส เรียน
10 ครั้งๆ ละ 3 ช.ม ราคาค่าเรียนสอบถามได้สาขาใกล้บ้าน

 

 

     

 

สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ช้น 3F โทร.0-2958-0397             ต้นศิลป์ art for ent.  ชั้น 3F ฟิวเจอร์ แคมปัส 2 โทร.0-2958-5393
สาขาซีคอน สแควร์ ชั้น 3 โทร. 0-2721-9440              สาขาเดอะมอลล์ บางแค ชั้น 4 โทร. 0-2454-9776

Site Meter

tonsilp@gmail.com