• ออกแบบนิเทศศิลป์ [visual communication]
    สำหรับน้องๆ อายุ 12 ปีขึ้นไปและผู้สนใจ

    สอนการออกแบบประเภทต่างๆ เช่น การออกแบบโปสเตอร์
    ปกหนังสือ ป้ายโฆษณา logo   แผ่นพับ สิ่งพิมพ์โฆษณาต่างๆ การเขียนเรื่อง
    ลำดับภาพ   (Story Board) การออกแบบตัวอักษรและภาพประกอบ
    ฝึกคิด Concept เพื่อใช้ในการอกแบบ เรียนรู้ทฤษฎีสี การเลือกใช้สีให้ เหมาะสมกับงาน แนะวิธีการลงสี ให้สวยงาม ฝึกการตีโจทย์ การทำข้อสอบจริงตามแนวข้อสอบ Entrance

           เมื่อเรียนจบคอร์สแล้วสามารถเรียนคอร์สต่อๆ ไปได้

เปิดรับสมัครตลอดปี  สมัครได้ทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์)
เรียนเสาร์ / อาทิตย์ / วันธรรมดา(ช่วงเย็น) / ช่วงปิดเทอมเดือนมี.ค. พ
..และต..
1 คอร์ส เรียน
10 ครั้งๆ ละ 3 ช.ม  ราคาค่าเรียนสอบถามได้สาขาใกล้บ้าน

     

 

สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ช้น 3F โทร.0-2958-0397             ต้นศิลป์ art for ent.  ชั้น 3F ฟิวเจอร์ แคมปัส 2 โทร.0-2958-5393
สาขาซีคอน สแควร์ ชั้น 3 โทร. 0-2721-9440              สาขาเดอะมอลล์ บางแค ชั้น 4 โทร. 0-2454-9776

Site Meter

tonsilp@gmail.com