• หลักสตูรศิลปะเด็ก (Kids art) แบ่งออกเป็น 3 ระดับ
    - ศิลปะเด็กจิ๋ว  อายุ   2.5-4 ปี   
    - ศิลปะเด็กเล็ก อายุ   4-7 ปี
    - ศิลปะเด็กโต  อายุ   8-11 ปี
 • ศิลปะเด็กอายุ 3-4 ปี     สนุกกับกิจกรรมศิลปะที่หลากหลาย เช่น
  นิทาน วาดภาพระบายสี งานปั้น ภาพพิมพ์ ปะติด เพื่อสร้างสรรค์
  จินตนาการและสมาธิ


  1 คอร์สเรียน 10 ครั้งๆ ละ 1 ช.ม. ราคาค่าเรียนสอบถามได้สาขาใกล้บ้าน
 • สำหรับศิลปะเด็ก อายุ 4 -7 ป ฝีกความคิดสร้างสรรค์ ให้เด็กๆ ใช้จิตนาการ
  ฝึกสมาธิในการทำงาน รู้จักทำงานเป็นขั้นตอน และเป็นนักวางแผนการทำงาน

  ศิลปะเด็ก อายุ 8-11 ปี
  เพิ่มเนื้อหาทาง ด้านศิลปะมากขึ้น เช่น การร่างภาพ เทคนิคการระบายสี
  การจัดภาพ แสงเงา ทางโรงเรียน มีการประเมินผล ผลงานของนักเรียน
  ในแต่ละครั้ง  เด็ก ๆ จะได้เรียนการวาดภาพ - ระบายสี (Drawing & Painting )
  การปั้น (Sclupture) การพิมพ์ภาพ (Print making ) งานประดิษฐ์สร้างสรรค์
  (Creative Crafts)  ใน 1คอร์ส เด็ก ๆ จะได้เรียนทุกอย่าง สลับครั้งกันไป  
  โดยเน้นการวาดภาพ - ระบายสี (สีชอลค์ สีน้ำ สีไม้ สีโปสเตอร์ ฯลฯ)

  เมื่อเรียนจบหลักสตูรแล้ว สามารถ เรียนต่อคอร์สได้เรื่อย ๆ
  เพื่อเป็นการพัฒนาความคิดและทักษะของน้องๆ อยู่ตลอดเวลา

      1 คอร์ส เรียน 10 ครั้งๆ ละ 2 ช.ม ราคาค่าเรียนสอบถามได้สาขาใกล้บ้าน


     

 

สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ช้น 3F โทร.0-2958-0397             ต้นศิลป์ art for ent.  ชั้น 3F ฟิวเจอร์ แคมปัส 2 โทร.0-2958-5393
สาขาซีคอน สแควร์ ชั้น 3 โทร. 0-2721-9440              สาขาเดอะมอลล์ บางแค ชั้น 4 โทร. 0-2454-9776

Site Meter

tonsilp@gmail.com