• หลักสูตรวาดเส้น [Drawing] สำหรับน้องๆ อายุ 11 ปีขึ้นไปและผู้สนใจ
  แบ่งเป็น 2 ระดับ


  วาดเส้น 1
  สำหรับ
  ผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน แต่รักการวาดภาพ สอนพื้นฐาน
  การวาดภาพ การจัดภาพ การแรเงา การกำหนดสัดส่วนให้ถูกต้อง
  ตามวัตถุที่วาด เช่น หุ่นนิ่งเรขาคณิต หุ่นนิ่งธรรมชาติ ทิวทัศน์ ฯลฯ

  วาดเส้น 2 เรียนเกี่ยวกับการวาดภาพคนเหมือน เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน
  จากคอร์ส 1 แล้ว เรียนการร่างภาพ และการลงแสงเงาภาพคน โดยเรียนจาก
  หุ่นปูน ภาพถายและคนจริง


  เมื่อเรียนจบคอร์สแล้วสามารถเรียนคอร์สต่อๆ ไปได้

เปิดรับสมัครตลอดปี  สมัครได้ทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์)
เรียนเสาร์ / อาทิตย์ / วันธรรมดา(ช่วงเย็น) / ช่วงปิดเทอมเดือนมี.ค. พ
..และต..
1 คอร์ส เรียน
10 ครั้งๆ ละ 3 ช.ม ราคาค่าเรียนสอบถามได้สาขาใกล้บ้าน

 

 

 

     

 

สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ช้น 3F โทร.0-2958-0397             ต้นศิลป์ art for ent.  ชั้น 3F ฟิวเจอร์ แคมปัส 2 โทร.0-2958-5393
สาขาซีคอน สแควร์ ชั้น 3 โทร. 0-2721-9440              สาขาเดอะมอลล์ บางแค ชั้น 3 โทร. 0-2454-9776

Site Meter

tonsilp@gmail.com