•  น้องๆ ม.4-ม.6 ที่ต้องการสอบ   Entranceท างด้านศิลปะ
  การเตรียมตัวให้พร้อมเป็นเรื่องสำคัญ เพราะการสอบวิชาศิลปะนั้น
  เป็นข้อสอบที่ว่าด้วยการปฏิบัติกันจริงๆ น้องๆ ควรเริ่มต้นสั่งสมฝีมือ
  ตั้งแต่ ม.4 หรือ ม.5ให้เวลาเก็บเกี่ยวประสบการณ์และ
  ฝึกฝนฝีมืออย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสที่จะเรียน
  คณะที่ตัวเองชอบ โรงเรียนสอนศิลปะ ต้นศิลป์ จึงได้จัดคอร์ส
  Art For Ent. ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้น้องๆได้ศึกษา
  เตรียมตัวล่วงหน้าในการลงสนามสอบแข่งขันอย่างมั่นใจ


 • วิชาองค์ประกอบศิลป์ [composition]
  สำหรับน้องๆ อายุ 12 ปีขึ้นไปและผู้สนใจ


  เป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนศิลปะทุกสาขาสอนหลักการนำธาตุ
  ทางทัศนศิลป์มาใช้กับงานศิลปะ เช่น เส้น สี น้ำหนักแสงเงา รูปร่าง
  รูปทรง ขนาด สัดส่วน พื้นผิวหลักการจัดภาพในลักษณะต่างๆ เช่น
  ความสมดุล การสร้างจุดเด่น ความกลมกลืนความขัดแย้งและเอกภาพใน
  งานเรียนรู้ทฤษฎีสีและหลักการใช้สีในงานศิลปะแบบต่างๆ เช่น การใช้
  สีเอกรงค์ สีต่างวรรณะ ฯลฯ. เป็นต้น

           เมื่อเรียนจบคอร์สแล้วสามารถเรียนคอร์สต่อๆ ไปได้

เปิดรับสมัครตลอดปี  สมัครได้ทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์)
เรียนเสาร์ / อาทิตย์ / วันธรรมดา(ช่วงเย็น) / ช่วงปิดเทอมเดือนมี.ค. พ
..และต..
1 คอร์ส เรียน
10 ครั้งๆ ละ 3 ช.ม  ราคาค่าเรียนสอบถามได้สาขาใกล้บ้าน

 

     

 

สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ช้น 3F โทร.0-2958-0397             ต้นศิลป์ art for ent.  ชั้น 3F ฟิวเจอร์ แคมปัส 2 โทร.0-2958-5393
สาขาซีคอน สแควร์ ชั้น 3 โทร. 0-2721-9440              สาขาเดอะมอลล์ บางแค ชั้น 4 โทร. 0-2454-9776

Site Meter

tonsilp@gmail.com