• วิชาวาดภาพการ์ตูน [cratoon] อายุ 10 ปีขึ้นไปและผู้สนใจ
   แบ่งออกเป็น 2 ระดับ

  วิชาวาดภาพการ์ตูน เป็นหลักสูตรที่เรียนต่อเนื่องเป็นการเรียนทฤษฏี
  ควบคู่กับการปฏิบัติ ดังนั้น น้องๆ ที่จะเรียนต้องมี ทักษะการวาดพอสมควร
  หรือชอบการวาดภาพการ์ตูน จริง ๆ หากน้อง ๆ เรียนจนครบหลักสูตร
   จะมีทักษะการวาดรูปดีขึ้น มีความเข้าใจหลักการวาดภาพการ์ตูน
  น้อง ๆ บางคน สามารถเขียนเรื่องและภาพประกอบได้เป็นเล่ม ๆ


  การ์ตูน 1
  เรียนรู้พื้นฐานหลักการวาดภาพการ์ตูน ขั้นตอนการ
  เขียนภาพการ์ตูน เช่น ใบหน้าคน อารมณ์ ความรู้สึก
  การประกอบเป็นรูปร่างตัวการ์ตูน action ท่าทางต่างๆ


  การ์ตูน 2
  เรียนรู้เทคนิควิธีการเขียนการ์ตูนขั้นสูงขึ้น การเขียนมือ เท้า
  คาแรคเตอร์ของตัวการ์ตูน การเขียน การ์ตูนผู้หญิง-ผู้ชาย
  และการเขียนการ์ตูนภาพสัตว์ สิ่งของ การเพิ่มองค์ประกอบงานศิลป์
  อย่างมืออาชีพ เช่น การสร้างสถานการณ์ การเคลื่อนไหว เสียง ตัวอักษร
  การใช้สีต่างๆ การพัฒนารูปแบบเฉพาะตัวและการเขียนการ์ตูน Comic (สร้างเรื่องและเขียนภาพประกอบ)  

1 คอร์ส เรียน 10  ครั้งๆ ละ  2 ช.ม.ราคาค่าเรียนสอบถามได้สาขาใกล้บ้าน
เลือกเรียนรอบวัน เสาร์ / อาทิตย์
และช่วงปิดเทอมเดือน มี.ค.-พ.ค.และ ต.ค.ของทุกปี

 

 

   

     

 

สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ช้น 3F โทร.0-2958-0397             ต้นศิลป์ art for ent.  ชั้น 3F ฟิวเจอร์ แคมปัส 2 โทร.0-2958-5393
สาขาซีคอน สแควร์ ชั้น 3 โทร. 0-2721-9440              สาขาเดอะมอลล์ บางแค ชั้น 4 โทร. 0-2454-9776

Site Meter

tonsilp@gmail.com