• ความถนัดทางสถาปัตย์ [architecture]
  สำหรับน้องๆ อายุ 12 ปีขึ้นไปและผู้สนใจ
 • สอนพื้นฐานองค์ประกอบศิลป์และการออกแบบเบื้องต้น การให้ค่าน้ำหนัก
  แสงเงาการเขียนภาพคน รถ ต้นไม้ และการเขียนภาพ Perspective
  การเขียนทัศนียภาพโครงสร้างในงานสถาปัตย์ประเภทต่าง ๆ เรียนรู้ทฤษฏีสีและหลักการให้ สีในงานสถาปัตยกรรม ฝึกการทำข้อสอบ ตามโจทย์กำหนด การตีความโจทย์โดย ใช้ข้อสอบเก่าของปีก่อน ๆ เพื่อให้รู้แนวทางของข้อสอบ Entrance
 • ออกแบบตกแต่งภายใน [interior design]
  สำหรับน้องๆ อายุ 12 ปีขึ้นไปและผู้สนใจ
 • สอนหลักการออกแบบเบื้องต้น การเขียนทัศนียภาพ ภายในห้องต่าง ๆ
  (Interior Perspective) แบบจุดเดียวและสองจุด เช่น ห้องนอน ห้องรับแขก
  ห้องรับประทานอาหาร ห้องครัว ห้องน้ำ ฯลฯ การเขียน Plan
  โดยใช้ Scale การจัดวาง Plan สอนการลงสี การกำหนดค่าน้ำหนักของสี
  แนะเทคนิคการลงสีให้สวยงามเหมาะสมกับห้องต่างๆการเขียนทัศนียภาพ
  ภายนอก (Interior Perspective) เช่น ร้านอาหาร ห้องโถง สถานีรถไฟ
  ร้านขายของ ฯลฯ.สอนการเขียนแนวคิด (Concept) ในการออกแบบ
  ให้ถูกต้อง ฝึกปฏิบัติตามแนวข้อสอบ

           เมื่อเรียนจบคอร์สแล้วสามารถเรียนคอร์สต่อๆ ไปได้

เปิดรับสมัครตลอดปี  สมัครได้ทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์)
เรียนเสาร์ / อาทิตย์ / วันธรรมดา(ช่วงเย็น) / ช่วงปิดเทอมเดือนมี.ค. พ
..และต..
1 คอร์ส เรียน
10 ครั้งๆ ละ 3 ช.ม ราคาค่าเรียนสอบถามได้สาขาใกล้บ้าน

 

 

     

 

สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ช้น 3F โทร.0-2958-0397             ต้นศิลป์ art for ent.  ชั้น 3F ฟิวเจอร์ แคมปัส 2 โทร.0-2958-5393
สาขาซีคอน สแควร์ ชั้น 3 โทร. 0-2721-9440              สาขาเดอะมอลล์ บางแค ชั้น 4 โทร. 0-2454-9776

Site Meter

tonsilp@gmail.com