• หลักสูตรสีอะคริลิค [acrylic lolor]
  สำหรับน้องๆ อายุ 11 ปีขึ้นไปและผู้สนใจ

  แบ่งเป็น 3 ระดับ

 • สีอะคริลิค 1 เรียนรู้การใช้อุปกรณ์ เทคนิค การวาดภาพสีอะคริลิค
  ขั้นพื้นฐาน การวาดภาพ ตามวรรณะสี เทคนิคเขียนภาพแบบจุดสี
  เขียนภาพแบบทิ้งทีแปรง โดยผ่านหุ่นนิ่ง ดอกไม้ ผลไม้

 • สีอะคริลิค 2 เน้นการวาดภาพสีน้ำมันให้เกิดความ เหมือนจริง
  ใกล้เคียงธรรมชาติ การวาดภาพสีน้ำมัน ที่มีรายละเอียดมากขึ้น เช่น
  ภาพสิ่งของ ดอกไม้ ทิวทัศน์

 • สีอะคริลิค 3 การวาดภาพสีน้ำมันขั้นสูง ผู้เรียนสามารถปรับปรุงเทคนิค
  การเขียน มาเป็นลักษณะเฉพาะตัว การเลียนแบบศิลปิน การเขียนภาพ
  ทิวทัศน ์ภาพสถาปัตยกรรม ภาพองค์ประกอบแบบสร้างสรรค์ ฯลฯ

            เมื่อเรียนจบคอร์สแล้วสามารถเรียนคอร์สต่อๆ ไปได ้

เปิดรับสมัครตลอดปี  สมัครได้ทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์)
เรียนเสาร์ / อาทิตย์ / วันธรรมดา(ช่วงเย็น) / ช่วงปิดเทอมเดือน มี.ค-พ.ค.และ ต.ค.
1 คอร์ส เรียน 10 ครั้งๆ ละ 2 ช.ม  ราคาค่าเรียนสอบถามได้สาขาใกล้บ้าน

 

 

     

 

สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ช้น 3F โทร.0-2958-0397             ต้นศิลป์ art for ent.  ชั้น 3F ฟิวเจอร์ แคมปัส 2 โทร.0-2958-5393
สาขาซีคอน สแควร์ ชั้น 3 โทร. 0-2721-9440              สาขาเดอะมอลล์ บางแค ชั้น 4 โทร. 0-2454-9776

Site Meter

tonsilp@gmail.com